شناسایى ژن کد کننده HSP70 در انتاموبا دیسپار توسط دانشجوى ایرانی

مرداد ۱۱, ۱۳۸۵

untitled.bmp
امروز یک خبر داخلى به نقل از خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا) دارم که نتیجه پایان‌نامه کارشناسى ارشد دوست گرامیم آقاى امیر بایرامی، دانشجوى دوره دکترى تخصصى انگل‌شناسى دانشگاه تهران است. گرچه خبر قدرى قدیمى است اما احتمالاً براى بسیارى افراد تازگى داشته و ارزش ذکر دوباره آن در اینجا را دارد. این خبر پیرامون شناسایى ژن کد کننده HSP70 در آنتاموبا دیسپار و مقایسه توالى اسیدهاى نوکلئیک و پروتئین حاصل از ترجمه آن با گونه هیستولیتیکا است. متن خبر با کمى جرح وتعدیل:
یک دانشجوى پژوهشگر ایرانى براى اولین بار موفق به شناسایى ژن کدکننده فاز گرمایى حاد از خانواده ۷۰ کیلو دالتون (HSP70) در آمیب «دیسپار» و ثبت آن در بانک جهانى ژن شد.امیر بایرامى کوزه کنان، دانشجوى دکترى انگل شناسى پزشکى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «پایان نامه» خبرگزارى دانشجویان ایران گفت: آنتاموبا هیستولیتیکا عامل بیمارى آمیبیاز، دومین عامل مرگ و میر ناشى از تک یاخته هاى انگلى پس از مالاریا مى باشد. در سطح جهان سالیانه حدود ۴۸۰ میلیون نفر به این تک یاخته انگلى مبتلا می‌شوند که بین ۵۰ تا ۱۱۰ هزار مورد مرگ و میر را به همراه دارد. از آنجا که مطالعات اخیر نشان داده است، آنچه که قبل از این آنتاموبا هیستولیتیکا تعریف مى شد شامل دو گونه آنتاموبا هیستولیتیکا (بیمارى زا) و آنتاموبا دیسپار(غیر بیمارى زا) بوده که از نظر مورفولوژیکى کاملاً شبیه هم مى باشند. براى افتراق این دو گونه آمیب از روش‌هاى پیشرفته نظیر PCR و بررسى الگوى ایزوى آنزیمى استفاده مى شود.
وى در ادامه افزود: با توجه به اینکه ژن کد کننده پروتئین فاز گرمایى حاد از خانواده ۷۰ کیلو دالتون (HSP70) 70 Kda Heat Shock Protein در آمیب دیسپار بر خلاف آنتموبا هیستولیتیکا شناسایى نشده بود، در تحقیقات این رساله با راهنمایى دکتر رضائیان و دکتر رضایی، به منظور بررسى بیشتر آنتاموبا دیسپار و نیز صحه گذارى بر تفاوت این دو گونه آمیب از یکدیگر به شناسایى ژن کد کننده HSP70 در آنتاموبا دیسپار و مقایسه توالى اسیدهاى نوکلئیک و پروتئین حاصل از ترجمه آن با گونه هیستولیتیکا اقدام شد.
بایرامى کوزه‌کنان در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد: بررسى توالى این قطعات ژنتیکى و آنالیزهاى مربوط به آنها نشانگر تفاوت این دو گونه آمیب از یکدیگر در ژن HSP70 مى باشد. گفتنى است، ژن شناسایى شده و پروتئین مربوط به آن تحت شماره AY763790 در NCBI قابل دسترسى است. همچنین نتایج این پایان نامه به صورت مقاله در آخرین شماره مجله انگلیسى زبان Iranian Journal of Public Health به چاپ رسیده است. لینک خبر ایسنا

Filed under: تك‌ياخته‌های لومنی

نوشتن دیدگاه

(required)

(required), (Hidden)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS feed for comments on this post.


فید مطالب: مشترک شوید!

RSS

دسته‌بندی موضوعی

آرشیو ماهیانه

انجمن‌‌های علمی

پیوندها

سایت‌های تخصصی

اطلاعات