درباره من

محمد زارع بیدکی

اطلاعات فردی
نام
: محمد
نام خانوادگی: زارع بیدکی
تاریخ تولد: هفتم دی‌ ۱۳۴۳
وضعیت تأهل: متأهل، دارای دو فرزند
مرتبه دانشگاهی: دانشیار
نشانی محل کار: رفسنجان،بزرگراه خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی
تلفن: ۳۱۳۱۵۰۳۰ – ۰۳۴
دورنگار: ۳۱۳۱۵۰۰۳ – ۰۳۴
رایانامه:
mzarebidaki@gmail.com
وب‌سایت شخصی: www.zare-bidaki.com 

تحصیلات دانشگاهی
۱۳۸۲-۱۳۸۸: دکتری تخصصی (PhD) در رشته انگل‌شناسی پزشکی، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
۱۳۷۱-۱۳۷۵: کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی (MSc)، گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
۱۳۶۸-۱۳۷۱: کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
۱۳۶۲-۱۳۶۵: کاردانی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

پایان‌نامه‌ها
۱- «بررسی میزان شیوع عفونت اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در میزبان‌های نهایی در منطقه دشت مغان با استفاده از دو روش Copro-PCR و CA-ELISA». رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی (PhD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران، به راهنمایی آقایان دکتر ایرج موبدی و دکتر محمدرضا سیاوشی
۲- «یررسی تغییرات پارامترهای خونی و بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به مالاریای ویواکس در شهرستان کهنوج قبل و بعد از درمان» برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MSc) در رشته انگل‌شناسی پزشکی ار دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی شادروان دکتر احمد شاهمرادی و آقای دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

فعالیت‌های آموزشی
۱- تدریس تک‌یاخته‌شناسی پزشکی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۲- تدریس کرم‌شناسی پزشکی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۳- تدریس حشره‌شناسی پزشکی برای دانشجویان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ۱۳۷۶ تا کنون
۴- تدریس زیست‌شناسی انگل‌ها برای دانشجویان زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۵- تدریس پروتوزئولوژی برای دانشجویان زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۶- تدریس در کارگاه Endnote برای دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۷-
تدریس در کارگاه «EndNote X3» برای اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی رفسنجان،‌ برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸ و ۲۹ دی ‌۱۳۹۰، رفسنجان
۸- تدریس در کارگاه «حستجوی منابع علمی» برای اعضای‌ هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه
۹-
تدریس در کارگاه «EndNote» برای دانشجویان دوره PhD دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،‌ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱، یزد
۱۰- تدریس درس «سیستم‌های پردازش و مدیریت الکترونیک اطلاعات» برای دانشجویان PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳۹۱
۱۱- تدریس درس «اطلاع‌رسانی پزشکی» برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

فعالیت‌های اجرایی و حرفه‌ای
۱- عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ و از دی‌ماه ۱۳۹۵ تا کنون
۲- عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
۳- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
۴- رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماری‌های عفونی دانشگاه از آبان ۱۳۹۳ تا کنون
۵- مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه از دی ۱۳۹۵ تا کنون
۶- ویراستار فارسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از دی‌ماه ۱۳۹۴ تا مهرماه ۱۳۹۶

داوری مجلات علمی
۱- داوری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از مهرماه ۱۳۸۸ تا کنون
۲- داوری مجله انگلیسی علوم پایه پزشکی (iranian journal of basic medical sciences)
۳- داوری مجله انگلیسی میکروبیوژی جندی‌شاپور (Jundishapur Journal of Microbiology)
۴- داوری مجله انگلیسی انگل‌شناسی ایران (Iranian Journal of Parasitology)
۵- داوری مجله انگلیسی پسته و سلامت (Pistachio and Health Journal)

 عضویت در انجمن‌ها
۱- انجمن انگل‌شناسی ایران، از سال ۱۳۷۸ تاکنون
۲- انجمن میکروبیولوژی ایران، از سال ۱۳۸۳ تاکنون
۳- جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
۴- فدراسیون جهانی انگل‌شناسان (World Federation of Parasitlogists)

 کارگاه‌های آموزشی
۱- 
کارگاه روش تحقیق مقدماتی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰-۱۵ مهرماه ۱۳۷۸، رفسنجان.
۲- کارگاه روش تحقیق پیشرفته، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۸-۲۹ فروردین ۱۳۷۹، رفسنجان.
۳- سیزدهمین کارگاه استراتژی‌های آموزشی و روشهای یاددهی، برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸-۳۰ دی ۱۳۸۳، تهران.
۴- کارگاه نگارش علمی “Scientific Writing” برگزار شده توسط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶ اسفند ۱۳۸۳، تهران.
۵- کارگاه داوری مقالات، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۹ آذر ۱۳۸۸، رفسنجان.
۶- کارگاه ارزشیابی نظری و بالینی دانشجو(انواع امتحانات و روشهای ارزشیابی نوین)، برگزار شده توسط مرکز توسعه آموزش (EDC) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۳ دی ۱۳۸۸، رفسنجان.
۷- کارگاه نانوتکنولوژی، برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، رفسنجان.
۸- کارگاه «Endnote» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، ، ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، شیراز
۹- کارگاه «آشنایی با روش پژوهش کارآمد» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، ۱۱ مرداد ۱۳۸۹، شیراز
۱۰- کارگاه «روش‌های کاربردی تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز پوستی و احشایی» برگزار شده در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۸ مهر ۱۳۸۹، تهران.
۱۱- کارگاه آموزشی تخصصی منابع الکترونیکی مشترک (Ovid و Ebsco)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹، رفسنجان
۱۲-
کارگاه «SPSS» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۳- کارگاه «داوری و ارزشیابی نقادانه مقالات علوم سلامت» برگزار شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۵ و ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، رفسنجان
۱۴- کارگاه «DNA vaccines» برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان
۱۵- کارگاه «GIS applications in parasitic diseases » برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۶ مهر ۱۳۹۱، کرمان
۱۶- کارگاه پیشرفته علم‌سنجی برگزار شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۵ و ۱۶ دی ۱۳۹۵، کرمان
۱۷- «مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی» برگزارشده توسط کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌محیطی وزرات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۶، شیراز

همایش‌ها
۱- کنگره خون و بیماری‌های مرتبط، انستیتو پاستور ایران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، تهران
۲- ششمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی، ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، انستیتو تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج
۳- هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی در ایران،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، تهران
۴- اولین کنگره بین‌المللی و هشتمین همایش انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۱، کرمان

کتب تألیف‌شده
۱- محمد زارع بیدکی، سیدحسین عبدالهی. مروری بر حشره‌شناسی پزشکی. کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱.
۲- سیدحسین عبدالهی، محمد زارع بیدکی. تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی انسان (تئوری و عملی). کرمان: انتشارات ایستا. ۱۳۹۱. 

مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها
۱- زارع بیدکی م. دلیمی ع. «تغییرات پارامترهای خونی و بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به مالاریای ویواکس در شهرستان کهنوج»،‌ کنگره خون و بیماری‌های مرتبط، انستیتو پاستور ایران، ۱-۳ دی ۱۳۷۵، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ایران.

۲- Siavashi M. Zarea M., “Study of Prevalence of Echinococcus multilocularis infection in carnivores of Moghan Plain, North West of Iran”, ۱۳th Congress on Infectious Diseases, Malaysia

۳- زارع بیدکی م.، موبدی ا.، سیاوشی م. نداف س.، کیا ع. و همکاران. «شیوع عفونت گونه‌های اکینوکوکوس در سگ‌سانان دشت مغان با استفاده از کوپروآنتی‌ژن الایزا»، هفتمین  همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی در ایران،  ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت سخنرانی، تهران، ایران.
۴- زارع بیدکی م.، موبدی ا.، سیاوشی م. نداف س.، کیا ع. و همکاران. « شیوع کرم‌های زئونوز روده‌ای در سگ‌سانان دشت مغان، شمال غرب ایران» هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی در ایران، ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۸۹، ارائه به صورت پوستر، تهران، ایران.

۵- Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by nested-PCR in domestic and wild definitive hosts in Moghan plain, Iran, First International and 8th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, October 16-18 2012, Kerman, Iran

مقالات چاپ‌شده

۱٫ Mohammadi Shahrokhi V, Ravari A, Mirzaei T, Zare-Bidaki M, Asadikaram G, Arababadi MK. IL-17A and IL-23: plausible risk factors to induce age-associated inflammation in Alzheimer’s disease. Immunological investigations. 2018:1-11.
۲٫ Rafiei R, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Rezaeian M. Evaluation of Critical Thinking Disposition in Faculty Members of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2017;15(12):1161-72.
۳٫ Nosratabadi R, Alavian SM, Zare-Bidaki M, Shahrokhi VM, Arababadi MK. Innate immunity related pathogen recognition receptors and chronic hepatitis B infection. Molecular immunology. 2017;90:64-73.
۴٫ Nosratababadi R, Bagheri V, Zare-Bidaki M, Hakimi H, Zainodini N, Arababadi MK. Toll like receptor 4: an important molecule in recognition and induction of appropriate immune responses against Chlamydia infection. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases. 2017;51:27-33.
۵٫ Hassanabadi M, Zare-Bidaki M, Mohsen R. Medical Students’ Perceptions of the Educational Environment in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2017;16(5):465-78.
۶٫ Zare-Bidaki M, Assar S, Hakimi H, Abdollahi SH, Nosratabadi R, Kennedy D, et al. TGF-β in Toxoplasmosis: Friend or foe? Cytokine. 2016;86:29-35.
۷٫ Shariati-Kohbanani M, Zare-Bidaki M, Taghavi MM, Taghipour Z, Shabanizadeh A, Kennedy D, et al. DNA Methylation and microRNA patterns are in association with the expression of BRCA1 in ovarian cancer. Cellular and Molecular Biology. 2016;62(1):16-23.
۸٫ Mobini M, Mortazavi M, Nadi S, Zare-Bidaki M, Pourtalebi S, Kazemi Arababadi M. Significant Roles Played by Interleukin-10 in Outcome of Pregnancy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2016;19(2):119-24.
۹٫ Zavari T, Mirzaei S, Rezaeian M, Zainodini N, Zare-Bidaki M. A Study of the Seroprevalence of IgG and IgM Immunoglobulins Against Toxoplasma Gondii in Pregnant Women Referred to Niknafs Maternity Ward of Rafsanjan City and in Umbilical Cord of their Infants in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(6):507-18.
۱۰٫ Zare-Bidaki M, Karimi-Googheri M, Hassanshahi G, Zainodini N, Arababadi MK. The frequency of CCR5 promoter polymorphisms and CCR5 Δ ۳۲ mutation in Iranian populations. Iranian journal of basic medical sciences. 2015;18(4):312.
۱۱٫ Rezaeian M, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Hadimoghadam M. A Survey of Research Self-Efficacy in Internship Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(2):111-24.
۱۲٫ Rezaeian M, Zare-Bidaki M, Bakhtar M, Afsharmanesh K. Comparison of the critical thinking skills among medical students in different educational levels in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;13(8):715-24.
۱۳٫ Rezaeian M, Mohammad Z-B, Bakhtar M, Kargar S. A Survey on Communication Skills of Rafsanjan University of Medical Sciences Faculty Members in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(5):417-26.
۱۴٫ Masoudpour N, Zare-Bidaki M, Sedighi E, Bakhtar M. Frequency and Related Factors of Methadone Poisoning in Children Aged under 15 Years Attending Children Emergency Center of Rafsanjan Ali-Ebne-Abitaleb Hospital In 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(7):561-74.
۱۵٫ Manshoori A, Mirzaei S, Valadkhani Z, Arababadi MK, Rezaeian M, Zainodini N, et al. A diagnostic and symptomatological study on trichomoniasis in symptomatic pregnant women in Rafsanjan, South Central Iran in 2012-13. Iranian journal of parasitology. 2015;10(3):490.
۱۶٫ Ghasemikhah R, Shahdoust M, Sarmadian H, Rezaei M, Ghorbanzadeh B, Gorji A, et al. Echinococcosis in Livestock Slaughtered in Arak Industrial Abattoir in Central Iran During 2006 to 2012. West Indian Medical Journal. 2015:DOI: 10.7727/wimj.2015.153.
۱۷٫ Abdollahi SH, Ayoobi F, Khorramdelazad H, Ahmadabadi BN, Rezayati M, Arababadi MK, et al. Levels of transforming growth factor-beta after immunization of mice with in vivo prepared Toxoplasma gondii excretory/secretory proteins. Jundishapur journal of microbiology. 2015;8(5).
۱۸٫ Zare-Bidaki M, Tsukiyama-Kohara K, Kazemi Arababadi M. Toll-like receptor 4 and hepatitis B infection: molecular mechanisms and pathogenesis. Viral immunology. 2014;27(7):321-6.
۱۹٫ Zare-Bidaki M, Hakimi H, Abdollahi SH, Zainodini N, Arababadi MK, Kennedy D. TLR4 in Toxoplasmosis; friends or foe? Microbial pathogenesis. 2014;69:28-32.
۲۰٫ ZARE-BIDAKI M, AYOOBI F, HASSANSHAHI G, ARABABADI MK, MIRZAEI T, DAREHDORI AS, et al. Mutations within the HBc Gene of the Hepatitis B Virus: A Study on Iranian Patients. Clin Lab. 2014;60(1):9-21.
۲۱٫ ZAINODINI N, ZARE-BIDAKI M, ABDOLLAHI SH, ZIAALI N, EBRAHIMIAN M, ARABABADI MK. Molecular and Serological Detection of Acute and Latent Toxoplasmosis Using Real-Time PCR and ELISA Techniques in Blood Donors of Rafsanjan City, Iran, 2013. Iranian Journal of Parasitology. 2014;9(3):336-41.
۲۲٫ Yousefidaredor H, Zare-Bidaki M, Hakimi H, Assar S, Bagheri V, Kazemi M. IL-17A plays an important role in induction of type 2 diabetes and its complications. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014;4(5):412-5.
۲۳٫ Shabani Z, Bagheri M, Zare-Bidaki M, Hassanshahi G, Arababadi MK, Mohammadi Nejad M, et al. NK cells in hepatitis B virus infection: a potent target for immunotherapy. Archives of virology, epub ahead of print, DOI 101007/s00705-013-1965-3. 2014.
۲۴٫ Karimi‐Googheri M, Daneshvar H, Nosratabadi R, Zare‐Bidaki M, Hassanshahi G, Ebrahim M, et al. Important roles played by TGF‐β in hepatitis B infection. Journal of medical virology. 2014;86(1):102-8.
۲۵٫ Hakimi H, Zare-Bidaki M, Zainodini N, Assar S, Kazemi Arababadi M. Significant Roles Played by IL-10 in Chlamydia Infections. Inflamation. 2014:[Epub ahead of print].
۲۶٫ Arababadi M, Bidaki M, Kennedy D. IL-17A in hepatitis B infection: friend or foe? Archives of Virology. 2014;159(8):1883-88.
۲۷٫ Mobedi I, Zare-Bidaki M, Siavashi M, Naddaf SR, Kia EB, Mahmoudi M. Differential Detection of Echinococcus Spp. Copro-DNA by Nested-PCR in Domestic and Wild Definitive Hosts in Moghan Plain, Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2013;8(1):107-13.
۲۸٫ Ghorban K, Dadmanesh M, Hassanshahi G, Momeni M, Zare-Bidaki M, Arababadi MK, et al. Is the CCR5 Δ ۳۲ Mutation Associated with Immune System-Related Diseases? Inflammation. 2013;36(3):633-42.
۲۹٫ Eftekhari Y, Rezaeian M, Zare Bidaki M, Arabshahi A. A Survey on the Status of Article Publication from Defended Medical Theses in Rafsanjan University of Medical Sciences, School of Medicine During 1993-2007. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2013;12(7):531-44.
۳۰٫ Zare-Bidaki M, Rezaein M, Ali-Abasi P. A Review on the Ethical Issues of Animal Research. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences. 2012;11(6):575-98.
۳۱٫ Zare-Bidaki M, Mobedi I, Sadeghieh Ahari S, Habibizadeh S, Naddaf S, Siavashi M. Prevalence of zoonotic intestinal helminths of canids in Moghan plain, Northwestern Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2010;5(2):42-51.
۳۲٫ Zare-Bidaki M, Mobedi I, Naddaf S, Kia E, Mahmoudi M, Piazak N, et al. Prevalence of Echinococcus spp. Infection Using Coproantigen ELISA among Canids of Moghan Plain, Iran. Iranian Journal of Public Health. 2009;38(1):112-8.
۳۳٫ Hami M, Mobedi I, Naddaf S, Zare-Bidaki M, Athari SS, Hajimohammadi B, et al. Prevalence of Linguatula serrata infection in domestic bovids slaughtered in Tabriz abattoir, Iran. Iranian Journal of Parasitology. 2009;4(3).
۳۴٫ Mohammadi GA, Mobedi I, Ariaiepour M, Pourmohammadi Z, Bidaki MZ. A case report of nasopharyngeal linguatuliasis in Tehran, Iran and characterization of the isolated Linguatula serrata. Iranian Journal of Parasitology. 2008;3(1):53-5.
۳۵٫ Bidaki M, Dalimi Asl A. Biochemical and Hematological Alterations in Vivax Malaria in Kahnouj City. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2004;3(1):17-24.


فید مطالب: مشترک شوید!

RSS

دسته‌بندی موضوعی

آرشیو ماهیانه

انجمن‌‌های علمی

پیوندها

سایت‌های تخصصی

اطلاعات