درک جدیدى از بیمارى لیشمانیازیس

مقدمتاً عرض شود که حدود ۶ ماهى از آخرین یادداشت این وبلاگ می‌گذرد. ۶ ماهى که براى من پرکار، سخت و حساس بود. البته این تنها دلیل براى بروزنشدن نیست. حقیقتش اینکه دیگر آن انگیزه و شور و حرارت قبلى در من وجود ندارد؛ شور و حرارتى که مرا وامی‌‌داشت ساعتها براى تهیه مطالب مناسب و ترجمه و تایپ آن و یا بهتر کردن محتوا و قالب وبلاگ از کار، خواب و آسایش خود وحتى خانواده بزنم. رسیدن به این نقطه خود حتماً بی‌دلیل نیست که از جمله دریافت نکردن بازخورد مناسب از بازدیدکنندگان، سیراب‌شدن و ارضاء روانى خودم، گرفتاریهاى شخصى و …. اما با وجود همه اینها همچنان به ارزشمندى کار معتقد و به این وبلاگ وفادارم و در هر فرصتى که پیش آید آنرا بروز خواهم کرد. اما مطلب زیر ترجمه تقریباً کامل و بى کم‌ و کاست از یک تحقثق جالب در مورد بیمارى لیشمانیازیس احشایى یا کالاآزار است.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که موشهاى فاقد یک ژن که براى عملکرد طبیعى سیستم ایمنى آنها حیاتى است، در برابر پاتوژنى که موجب عفونت وحشتناکى در کبد و طحال آنها می‌‌شود، مقاوم بوده و بیمار نمی‌شوند. این پاتوژن موسوم به لیشمانیا دونوانى Leishmania donovani که برخى ارگانهاى داخلى را گرفتار می‌کند و عامل بیمارى لیشمانیازیس احشایى است و در صورت عدم درمان تقریباً همیشه کشنده است. این بیمارى که بوسیله پشه‌خاکى منتقل می‌شود، در ایالات متحده بسیار نادر است اما در کشورهاى گرمسیرى و نیمه‌گرمسیرى همچون عراق، ایران و افغانستان شایع است.
بنابرگفته Abhay Satoskar محقق اصلى مطالعه، این یافته جدید می‌تواند چراغى فرارراه ساخت داروهاى جدید براى بیماریهاى مختلف کبد باشد. این ژن پروتئینى موسوم به STAT1 می‌سازد و تولید آن هرگاه که سیستم ایمنى یک باکتری، ویروس و یا پاتوژن خارجى دیگرى را احساس می‌کند، آغاز می‌شود. فعال شدن STAT1 یک مرحله حیاتى در پاسخ سیستم ایمنى است چرا که این پروتئین سایرترکیبات کلیدى سیستم ایمنى را فعال می‌کند. بنابراین سالم ماندن موشهاى که در تولید STAT1 ناتوان بودند براى این محققین عجیب بود.
Satoskar می‌گوید: “ما از کارهاى قبلى می‌دانستیم که که موشهاى فاقد ترکیبات تولیدشده در پاسخ به STAT1، عفونت شدیدى را بروز خواهند داد.ما فکر می‌کردیم که در این مطالعه هم چنین مسئله‌اى را شاهد خواهیم بود اما نتیجه ما را کاملاً شگفت‌زده کرد.”
این محققثن ۳ گروه موش را به لیشمانیا دونوانى آلوده کردند. موشهاى یک گروه فاقد ژن سازنده STAT1 بودند. موشهاى گروه دیگر فاقد ژنى بودند که یک پروتئین سیستم ایمنى موسوم به T-bet را می‌سازد. در یک پاسخ ایمنى طبیعى یه عفونت، STAT1 تولید T-bet برمی‌انگیزد و راه می‌اندازد. این پروتئینها باهم مسئول تولید انترفرون گاما هستند که پروتئینى بسار مهم در ایجاد حمله همه‌جانبه ایمنى علیه پاتوژنهاى خارجى است. گروه سوم موشهاى طبیعى بودند که هر دو ژن STAT1 و T-bet داشتند و از آنها بعنوان گروه کنترل استفاده شدند.
در حدود ۲ هفته بعد از عفونت، محققین شروع به اندازه‌گیرى انگلهاى لیشمانیا دنوانى در کبد حیوانات کردند. انگل در موشهاى فاقد ژن T-bet سیر وحشى بخودگرفت و محققین میلیونها انگل در کبد این حیوانات یافتند. اما در موشهاى گروه اول که فاقد STAT1 بودند انگلى کمى وجود داشت.
” دو هفته بعد از عفونت تعداد انگلها در کبد در موشهاى بدون STAT1، ۲۵ بار کمتر از موشهاى طبیعى و حدود ۱۰۰ بار کمتر از موشهاى بدون T-bet بود. لیشمانیازیس احشایى هرگز در موشهاى فاقد STAT1 ظاهر نمی‌شود و انگل قادر به ایجاد عفونت در کبد و طحال این حیوانات نمی‌شود. محققین همچنین سطح انگل را دو ماه بعد از عفونت نیز اندازه گیرى کردند. بازهم این سطح در موشهاى فاقد T-bet کاملاً بالا بود در حالیکه موشهاى طبیعى و موشهاى بدون STAT1 هیچ نشانه‌اى از بیمارى نداشتند اگرچه موشهاى طبیعى بیمار نبودند اما هنوز انگل در بدن آنها وجود داشت. لیشمانیا دنوانى با این دلیل در موشهاى فاقد STAT1 قادر به ایجاد عفونت نبودند که در کبد تعداد کافى ماکروفاژ براى آلوده‌شدن توسط انگل نبود! چرا که این سلولهاى مهم دستگاه ایمنى بهترین محل براى بقا و تکثیر انگل در میزبان هستند.
این محققین پیشنهاد نمی‌کنند که بمنظور جلوگیرى از لیشمانیازیس احشایى باید فعالیت STAT1 را متوقف کرد. اما آنها می‌خواهند بفهمند که چگونه فقدان این پروتئین مانع از سرازیرشدن ماکروفاژها به کبد در مراحل اولیه عفونت می‌‌شود. در صورت فهم این مسئله ساخت دارویى جدید براى جلوگیرى از ابتلاى کبد و طحال به لیشمانیا دنوانى ممکن خواهد بود. داروهاى فعلى بسیار سمى و گران هستند.
Satoskar این مطالعه را با همکارانى از دانشگاه اهایو، بیمارستان مونترال کانادا و دانشکده‌هاى بهداشت و پزشکى هاروارد انجام داده‌است. اصل خبر

نوشتن دیدگاه مرداد ۲, ۱۳۸۵

دفاع یک ژن از پشه های آنوفل در برابر مالاریا

پشه‌های ماده در هنگام خونخواری از انسانهای مبتلا به مالاریا به انگل مالاریا آلوده می‌شوند و پس از آن می توانند از طریق نیش خود انگل را به انسانهای دیگر انتقال دهند اما خودشان بیمار نمی‌شوند.
گروه تحقیقاتی دانشگاه جان هاپکینز John Hopkins معتقدند ژنی بنام SPRN6 پشه را در دفاع از خودش قادر می‌سازد – کشفی که می‌تواند در جنگ علیه مالاریای انسانی کمک کند. دکتر مارسلو ژاکوب- لورنا به نشریه آکادمی ملی علوم گفته است : به تحقیقات بیشتری نیاز استت اما ما طرحهایی برای بکارگیری این دانش در توسعه رویکردهای تازه جهت کنترل این بیماری داریم.
این دانشمندان امیدوارند افشانه‌هایی شیمیایی را بسازند که که موجب روشن‌شدن ژن SPRN6 در پشه‌های آلوده شود. در نتیجه این پشه‌ها دیگر در هنگام نیش‌زدن یک تهدید واقعی برای انسانها نخواهند بود. با توجه به دو نوع پشه آنوفل استفنسی و آنوفل گامبیه، دکتر ژاکوب-لورنا و همکران دریافتند ژن SPRN6 بطور نرمال در آنها خاموش است. اما هنگامی که پشه‌ها به انگل مالاریا آلوده می‌شوند این ژن روشن می‌شود. آنها برای درک نقش ژن SPRN6 آنها به رخدادهایی توجه کردند که در هنگام تلاش برای خاموش نگهداشتن این ژن بروز یافتند. تعداد انگلهای مالاریا در پشه‌های آنوفل استفنسی سه برابر افزایش یافت. با برداشتن کامل ژن SPRN6 ، روندی طبیعی که بواسطه آن پشه‌های آنوفل گامبیه خود را از از شرانگهای مالاریا نجات می‌دهند، دچار تاخیر شد.
دکتر آلیستر کرایگ Alister Craig دانشکده طب گرمسیری لیورپول می گوید: تعدادی ژن یافت شده‌ اند که بنظر ‌می‌رسد به پشه‌ها در دفاع علیه انگل مالاریا کمک می‌کنند.وجود راههای متعدد در متوقف‌کردن مالاریا اهمیت دارد. این نوع تحقیق واقعاً در این زمینه سودمند است. استفاده از سیستم ایمنی میزبان و سایر راهکارها همچون پشه‌بند و داروهای ضد مالاریا برای شکست دادن بیماری، موضوع جالبی است.
پروفسور پاول اگلستون Paul Fggleston استاد حشره‌شناسی ملکولی در دانشگاه کیل Keel هم می‌گوید: این آخرین پرده نمایش، فراهم‌آورنده بینش و شناختی تازه و مهم از مکانیسمهایی است که پشه‌ها بدانوسیله با انگلهای مالاریا برخورد و معامله می‌کنند. اما هنوز باید منتظر ماند و دید که آیا دستکاری در فعالیت ژن SPRN6 در آنوفل گامبیه می‌تواند در کنترل انتقال بیماری انسانی نقشی ایفا کند یا خیر.این ارگانیسمها میلیونها سال فرصت داشته‌اند تا بازی خود را بهبود بخشند و از ما به عنوان دانشمند انتظار می‌رود که به همان اندازه در کلک‌زدن به آنها جاه‌طلب باشیم.
دکتر جو لاینز JO Lines از دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن اظهار می‌دارد: امکان دارد که انگل بتواند دچار تحول شود و راهی را برای مقابله با چنین مکانیسمی پیداکند.منبع

۳ Comments دی ۲۷, ۱۳۸۴

آیا کلروکین قدرت سابق خود را بازمی‌یابد!

دانشمندان برای دمیدن روحی تازه به یک داروی قدیمی ضدمالاریا که تقریباً بلااستفاده شده است راهی را یافته‌اند.
کلروکین از زمانی که در دهه ۱۹۵۰ به بازار آمد در مبارزه با بیماری مالاریا فوق‌العاده موفق بوده است- اما انگل مالاریا بتدریج در برابر آن مقاوم شده است. اکنون محققان استرالیایی دریافته‌اند که ترکیب‌کردن این دارو با داروی دیگری بنام پریماکین می‌تواند قدرت آن را برگرداند. مجله نیوساینتیست New Scientist گزارش نموده است که به داروهای جدید ضد‌مالاریا شدیداًٌ نیاز است. انگلی که موجب بیماری می‌شود یعنی پلاسمودیوم فالسیپاروم ثابت کرده‌است که می‌تواند بنحوغیرعادی در مقابله با داروهای موجود در بازار خود را متحول کند و داروهای مورد استفاده کنونی، موسوم به ترکیبات بر یایه آرتمیزینین Artemisinin گران بوده و لذا در فقیرترین کشورهای که بیشترین نیاز را به آن دارند براحتی در دسترس نیستند. هفته گذشته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داد که ۶ میلیون نفر در اتیوپی که اکثر آنها کودکان زیر ۵ سال هستند در خطر ابتلا به مالاریا هستند.
کلروکین که از بسیاری از داروهای مدرن امروزی ارزان‌تر است، از طریق بلوکه کردن مسیر تجزیه هموگلوبین توسط انگل در گلبولهای قرمز تاثیر می‌کند. اگر ملکولهای هم Haeme به شکل غیربلوری باقی بمانند برای انگل سمی بوده و آن را خواهد کشت. اما کلروکین برای موثر بودن باید به غلظت بالایی در واکوئل گوارشی انگل برسد. تحقیق انجام شده توسط دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لیوورپول نشان داد که اشکال مقاوم انگل می توانند از طریق توسعه مکانیسمی برای خارج ساختن کلروکین از مناطق کلیدی، بطرز موثری دارو را خنثی ‌کنند و مانع از رسیدن آن به غلظت لازم شوند. این بدان معنی است که دارو ممکن است بتواند علایم مالاریا را تسکین دهد اما نمی‌تواند عفونت را معالجه کند.
گروهی محقق از دانشگا لا تروب La Trobe در ملبورن اثر ترکیب کردن کلروکین با پریماکین را بررسی کردند پریماکین دارویی است که در حالت عادی از آن برای درمان شکل خفیف‌تری از مالاریا استفاده می‌شود. پریماکین خودش بتنهایی هیچ اثری بر پلاسمودیوم فالسیپاروم ندارد اما از نظر ساختمانی شبیه کلروکین است. گروه تحقیقاتی دانشگاه لا تروب معتقدند که پریماکین از طریق بلوکه‌کردن سورخهای سطح واکوئل گوارشی انگل عمل می‌کند و بدینوسیله مانع از از خروج کلروکین می‌شود.
محقق دکتر لین تیلی Leann Tiley می گوید: شما اگر بتوانید در آزمایشگاه کلروکین و پریماکین را در غلظت مناسبی با یکدیگر ترکیب کنید، بر انگلهای مقاوم به کلروکین همانند انگلهای حساس به کلروکین موثر است. دکتر تیلی که تحقیق خود را در همایش انجمن میکروبیولوژی در کانبرا ارائه کرده‌است قصد دارد بزودی کارآزمایی میدانی این ترکیب دارویی را، احتمالاً در اندونزی آغاز کند.منبع

نوشتن دیدگاه آذر ۱۳, ۱۳۸۴

ژنوم تریپانوزوماتیده ها هم تعیین توالی شد

دانشمندان توانستند ژنوم سه تک یاخته انگلی متعلق به خانواده تریپانوزوماتیده یعنی Trypanosoma brucei, Trypanasoma cruzi Leishmania major را تعیین سکانس کنند. اینها به ترتیب عامل بیماری خواب، بیماری شاگاز و لیشمانیازیس جلدی هستند. این دستاورد در مجموعه مقالاتی در شماره مخصوص Special Issue مجله معروف Science منتشر شده است. (Science July 15, 2005) و اینهم تصویر روی جلد شماره مذکور که یک تصویر رنگی با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) از تریپوماستیگوتهای آبی رنگ در بین گلبولهای قرمز است.
covermed.gif

نوشتن دیدگاه مرداد ۳, ۱۳۸۴

موارد ابتلا به مالاریا تقریبا دو برابر تخمین سازمان ملل است

تیمی بین المللی از کارشناسان بهداشتی می گوید شمار موارد ابتلا به مالاریا در جهان می تواند ۵۰ درصد بیش از تخمین های سازمان بهداشت جهانی باشد. یافته های آنها که در نشریه “نیچر” منتشر شده حاکیست که سالانه احتمالا بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در جهان به مالاریا مبتلا می شوند. محققان می گویند این اختلاف آماری ناشی از این واقعیت است که سازمان بهداشت جهانی در اکثر بخش های جهان، برای تهیه آمارهای خود از گزارش های کلینکی استفاده می کند، درحالی که بسیاری از افراد مبتلا به مالاریا به مراکز پزشکی و درمانی مراجعه نمی کنند. آنها می گویند به خصوص آمارهای مربوط به جنوب و جنوب شرقی آسیا، که با یکی از مهلک ترین انواع مالاریا مواجه است، کمتر از میزان واقعی تخمین زده شده است. آنها می گویند نقشه ای تهیه کرده اند که آسیب دیده ترین نقاط جهان از مالاریا را نشان می دهد که باید به برنامه سازمان بهداشت جهانی برای کاهش تلفات ناشی از این بیماری تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۵۰ درصد کمک کند.
پروفسور باب اسنو از موسسه تحقیقات پزشکی کنیا در نایروبی که از جمله نویسندگان گزارش نیچر است گفت: “تخمین درست ارقام مهم است. عدم آگاهی از ابعاد واقعی این مشکل، توانایی ما را در تعیین مبالغی که برای حل مشکل لازم داریم محدود می کند.” وی افزود: “این موضوع به خصوص برای داروهای تازه ای که به منظور مبارزه با مالاریا به آنها نیاز داریم مهم است. تهیه این داروها پرهزینه و تولید آنها دشوار است.”
سازمان بهداشت جهانی موارد سالانه ابتلا به مالاریا را تقریبا ۳۰۰ میلیون رقم می زند، که ۹۰ درصد آنها در آفریقا اتفاق می افتد. این نهاد وابسته به سازمان ملل می گوید هر سال بیش از یک میلیون نفر در اثر این بیماری جان می بازند. منبع بی بی سی

نوشتن دیدگاه اسفند ۲۴, ۱۳۸۳

غلبه احساس

ضمن عرض تسلیت شهادت امام حسین و یارانش، باید یگویم که با دیدن این عکس در عکسهای خبری یاهو که مربوط به عزاداری روز عاشورا در خیابان سیده زینب در جنوب دمشق است و همینطور برخی از این عکسهای روز عاشورا در کربلا و یا اینها بسیار متاثر شدم و دلم بدرد آمد و می دانم که بسیاری دیگر نیز از این وضع دلخسته اند و بر این باورند که آرمان و پیام اوست که در میان هیاهو و گرد و غبار چنین عزاداریهایی محو می شود و همه این قمه بر سرزدنها و خاک و گل بر سر ریختن و … بیشتر از انکه نشانه ارادت و محبت و پایبندی به راه و هدف امام حسین باشد، جفایی است بزرگ به او و نشانه دیگری از مظلومیت تاریخی و این زمانی امام حسین.
بعلاوه درک اثر چنین صحنه هایی بر روح و ذهن انسان غیرمسلمان و حتی غیر شیعه که شناخت چندانی از قیام امام و حقایق و وقایع آن ندارد و همزمان تحت تاثیر تبلیغات ناجور غولهای رسانه ای و دولتهای آنها مبنی بر خشونت گرایی و بنیاد گرایی مسلمانان قرار دارد، چندان مشکل نیست و به عبارتی خودمان ناخواسته آب به آسیاب آنها ریخته ایم و بهترین گواه بر ادعاهای غلط آنها شده ایم. راستی چه کسانی باعث رواج و استمرار این سبک عزاداریها شده اند و چرا؟ و جلوگیری از گسترش آن بر عهده چه کسانی است؟ نظر شما چیست؟

نوشتن دیدگاه اسفند ۳, ۱۳۸۳

تقویم تاریخ

اگر به تاریخ علاقه دارید و مایل هستید که بدانید در هر روزسال چه اتفاقات مهمی در تاریخ روی داده است یعنی چیزی شبیه به تقویم تاریخ رادیو و تلویزیون خودمان اما بسیار کاملتر، می توانید به لینکهای زیر سری بزنید:
دایره المعارف ویکی پدیا
دایره المعارف انکارتا
کانال تاریخ

بهمن ۲۶, ۱۳۸۳

AAAS

انجمن پیشبرد علوم آمریکا ( The American Association for the Advancement of Science) یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی است که به پیشبرد علوم در سراسر جهان فعالیت می کند. این انجمن در سال ۱۸۴۸ تاسیس شده است و هم‌اکنون به ۲۶۲ آکادمی و انجمن علمی و ۱۰ میلیون نفر بصورت انفرادی خدمت‌رسانی می‌کند. مجله Sceince از معتبرترین ژورنالهای علمی جهان با حدود یک میلیون خواننده به این انجمن تعلق دارد. این انجمن همچنین دارای یکی از بهترین سایتهای خبری علمی بنام EurekAlert است که آخرین پژوهشهای علمی در همه زمینه‌های علوم از جمله بیولوژی، پزشکی و بهداشت را منتشر می‌کند.

بهمن ۲۰, ۱۳۸۳

چند لینک

*کتابخانه الکترونیکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در آن تعداد قابل توجهی کتابهای انگلیسی و فارسی در موضوعات مختلف وجود دارد که بصورت رایگان قابل دوانلودهستند.
* شکل انواع نشاسته در زیر میکروسکوپ که می تواند در تشخیص آرتیفکتها در لامهای آزمایشگاهی هم کاربرد داشته باشد. لینک از مهندسی غذا
*این غذا را شنیده بودیم اما تا حالاندیده بودیم که به برکت اینترنت ممکن شد. لینک از زیتون

نوشتن دیدگاه دی ۲۹, ۱۳۸۳

سونامی؛ مالاریا مصیبت بعدی

کارشناسان بهداشتی هشدار داده اند اگر مسئولان منطقه تلاش جدی برای مبارزه با پشه آنوفل انجام ندهند، مالاریا می تواند جان ۱۰۰ هزار نفر دیگر را در نواحی آسیب دیده از سونامی بگیرد.از روز جمعه ( دیروز) عملیات مبارزه با مالاریا به صورت سمپاشی خانه به خانه و چادر به چادر آغاز شده است. اگر خاطرتان باشد سازمان جهانی بهداشت درهمان روزهای اول بعد از سونامی اعلام کرده بود که در صورت انجام ندادن اقدامات لازم بهداشتی، ممکن است حدود ۱۵۰ هزار نفر در اثر بیماریهای مختلف بمیرندکه بنابر پیش بینی ها حدود سه چهارم این مرگ و میر ناشی از مالاریا خواهد بود. سونامی و بارانهای موسمی، بزرگترین مجموعه و جایگاه را برای تکثیر آنوفل ایجاد کرده اند که در طول تاریخ اندونزی و سایر کشورهای آسیب دیده بی سابقه بوده است. مشروح خبر

نوشتن دیدگاه دی ۲۷, ۱۳۸۳


فید مطالب: مشترک شوید!

RSS

دسته‌بندی موضوعی

آرشیو ماهیانه

انجمن‌‌های علمی

پیوندها

سایت‌های تخصصی

اطلاعات